Skip to content Skip to footer

Etický kodex

  • Veškeré informace pro tvorbu našich článků zjišťujeme s cílem sdělit pravdu čtenářům a informovat je.
  • Dbáme na ověřitelnost našich zdrojů.
  • Jsme svobodné a nezávislé médium. Do práce našich redaktorů nezasahuje nikdo, kdo není součástí naší redakce a tohle pravidlo platí pro všechny, tedy i pro vlastníky redakce nebo sponzory.
  • Oddělujeme zřetelně typy článků, ať už se jedná o autorský text, převzatý obsah, recenzi, reklamu nebo sponzorovaný článek.
  • Podniky a lidé, o kterých píšeme, mají právo se vyjádřit k uveřejněným informacím.
  • Pokud uděláme chybu, omluvíme se za ni a opravíme ji, nejsme neomylní.
  • Nejsme vymezeni žádnou ideologií, jsme ale proti porušování lidských práv a zasahování do svobody slova.
  • Členové redakce vědí, že jsou vnímáni i jako zástupci magazínu Roast Different, vystupují tedy na veřejnosti i na sociálních sítích uměřeně.

Jsme svobodný magazín, který spojuje informace o kávě, kávové kultuře a tématech, která ji rozšiřují. V naší práci s kávou jsme uviděli krásu, která nepatří jen úzké skupině odborníků. Je to krása, kterou může každý ochutnat. Představte si virtuální hub spojující všechny informace, které potřebujete, abyste pronikli do světa kávy.

To je Roast Different.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU